torstai 28. huhtikuuta 2016

Lokaal+toimintakeskus ja Catharinan sairaala

Aamun aloitimme tutustumalla Summa Collegen Lokaal+ toimintakeskukseen syvällisemmin. Toimintakeskus on perustettu vuonna 2012. Tarkoituksena oli alunperin tarjota työssäoppimispaikkoja hoiva-avustaja tason opiskelijoille, joille oli vaikea löytää paikkoja käytännön kentältä. Toimintakeskuksen perustaminen vastasi myös yksinäisten vanhusten palvelujen tarpeeseen. Hollannissa on paljon yksinasuvia vanhuksia, joilla ei ole perhettä tai sukulaisia avustamassa voinnin heikentyessä.

Haastattelimme tämän päivän asiakkaita ja heistä oli mukavaa tulla ruokailemaan muiden kanssa.Tänään näimme miten  toimintakeskuksessa osa vanhuksista osallistui ruuanlaittoon ja vietti aikaa keskustellen muiden kanssa. Suurin osa asiakkaista oli yksinäisiä naisia ja osa heistä koki, että opiskelijat ovat kuin heidän omia lapsiaan. Toiminnan he kokivat virkistäväksi ja miellyttäväksi.  Kaikki vaikuttivat olevan yhtä suurta perhettä (asiakkaat, opiskelijat ja opettajat). Opiskelijoiden mielestä  haastavinta  oli kommunikointi vanhusten kanssa.


Lokaal+ tarjoaa myös kotiapupalveluita.  Opiskelijat käyvät auttamassa ikäihmisiä heidän kotonaan esimerkiksi siivouksessa, kauppa-asioissa, kävelylenkeillä ja tärkeää on myös sosiaalinen kanssakäyminen. Opiskelijoiden tavoitteena on kodinhoidollisten tehtävien lisäksi erityisesti oppia kommunikoimaan vanhusten kanssa ja tehdä havaintoja heidän voinnistaan ja ympäristöstään. Hoitotyön opettajan rooli on arvioida asiakkaiden tarpeiden vaativuus ja niiden soveltuvuus opiskelijan osaamistasoon. Opettaja päättää kenen asiakkaan luokse kukakin opiskelija menee. Opettaja myös ohjaa opiskelijaa ja opettaa kommunikointia sekä koulussa että vanhuksen kotona ohjauskäynneillä. Terveysteknologiayritykset tukevat tätä koulun toimintaa antamalla rahoitusta ja laitteita, koska saavat siitä mainosta itselleen.


Iltapäiväksi siirryimme Catharina sairaalaan, joka  on pitkälle erikoistunut ja sairaalassa on erityisesti kardiologisia, onkologisia ja hemodialyysia vaativia potilaita. Sairaala haluaa kouluttaa tulevat hoitajansa itse ja sitä varten osastoilla on hoitotyönopettajia ja heillä on oma koulutuskeskus sairaalan sisällä. Opiskelijat ovat silti collegen opiskelijoita ja suorittavat teoriaopinnot pääasiassa siellä, mutta saavat sairaalan lääkäreiltä ja hoitajilta juuri oman erikoisalansa luentoja. Sairaalan toiveena on, että koulutuksen läpikäynyt hoitaja sijoittuu pitkäaikaisesti kyseiseen yksikköön. Työn vaativuus ei kohtaa suomalaisen lähihoitajan ammattitaitovaatimuksia, vaan vastaa vaativuustasoltaa enemmän sairaanhoitajan työtä. Muuten sairaala toiminnaltaan ja tiloiltaan vastaa meidän suomalaista sairaalaa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti