maanantai 26. syyskuuta 2016Uutta oppia hakemassa


Joukko winnovalaisia pedagogisia kehittäjiä kävi syyskuussa tutustumassa ja hakemassauutta oppia innovaatipedagogiikkaan Tanskasta. Opintomatkan kohteena oli TEC - TekniskErhvervsskole Center (Fredrikshavn, Tanska) ja erityinen kiinnostus kohdistui TEC:Innovation Camp -toimintatapaan, toteutukseen ja kokemuksiin.

Matka toteutettiin osana VetBalticSeaNet-hanketta, jonka aikana kartoitetaan Itämeren alueen ammatillisten oppilaitosten mahdollisuuksia lähteä yhdessä kehittämään kestävän kehityksen koulutuskokonaisuutta. Hanke on käynnistynyt kesällä 2015 ja päättyy lokakuussa 2016. Hanketta rahoittaa EAKR ja Pirkanmaan liitto.
Tarve kehittää kestävän kehityksen koulutuskokonaisuutta pohjautuu paitsi ammatillisen koulutuksen opetussisältöihin, nuorten motivoimiseen aktiiviseen kansalaisuuteen sekä kokemuksiin toiminnallisten menetelmien hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta. TEC:ssä meitä emännöivät opettajat Jette Egeskov Nossell ja Charlotte Lundius. Lisäksi tapasimme opinto-ohjaaja Benny Wielandtin ja TEC:n kansainvälisten asioiden päällikön Vibeke Holtum Norgaardin.
Winnovasta matkassa mukana olivat Sanni Mäkelä, Mirva Julkunen, Jonna Malmivuori, Liisa Sarasoja ja Anne Vaahtio.  Osallistujat saivat uutta ajateltavaa ja inspiraatiota omaan työhönsä.
Tässä matkana antia osallistujien omin sanoin kerrottuna:

 ”Miten monella tavalla opintomatka voikaan olla antoisa! Opintokäynti TECissä oli mielenkiintoinen ja meidät otettiin lämpimästi ja energisesti vastaan. Oli antoisaa kuulla tanskalaisesta koulutusjärjestelmästä yleisesti mutta aivan erityisesti innosti TECissä käytössä oleva Innovation camp –menetelmä.


 Perusajatuksena menetelmässä on monialainen päivänpolttavan ongelman ratkaiseminen innovatiivisesti, yhteisöllisen oppimisen keinoilla. Menetelmässä opiskelijoita ohjataan ongelmanratkaisussa eli innovaatioiden tuottamisessa siirtymään tilasta toiseen; luovasta tilasta innovatiiviseen tilaan ja lopulta aloitekykyiseen ja toiminnalliseen tilaan. Luovassa tilassa keskitytään ideoimiseen ja erityisesti kaikkien ideoista innostumiseen. Innovatiivisessa tilassa on kolme tärkeää tarkastelemisen aluetta; taidot, runko ja maali. Viimeisessä tilassa taidot, runko ja maali saatetaan konkreettiseksi toiminnaksi. Menetelmä on mielestäni innostava ja käyttökelpoinen niin pienimuotoisesti kuin kokonaisena innovaatioleirinä. Opettajan rooli on mm. opiskelijoiden ohjaaminen, tsemppaaminen, prosessin aikatauluttaminen sekä yhteisöllisen oppimisen taitoihin valmentaminen.
Yksin eivät omat oivallukset juurikaan jalostu. Kokemusten ja ajatusten jakaminen sekä toisilta oppiminen oli matkan huikeaa antia. Koen myös työyhteisöni laajentuneen, kun matkalla tutustuminen mahdollistui aivan eri tavalla kuin päivittäisessä työssä. Sain lisää intoa työhöni, haluan kehittää opiskelijalähtöistä, yhteisöllistä oppimista yhdessä muiden kanssa. ”

 ”TECin opinto-ohjaaja Benny Wielandt esitteli meille Tanskan ammatillisen peruskoulutuksen mallia, joka on vuonna 2015 tapahtuneen uudistuksen jälkeen hyvin modulaarinen, joustava, osaamisperustainen ja työelämäpainotteinen. Ammatillisen peruskoulutuksen uudistus on johtanut myös opetusmenetelmällisiin uudistuksiin, ja vierailun odotetuinta antia olikin omalta kohdaltani Innovation Camp ja CIE-malleihin tutustuminen. CIE on lyhenne Creative, Innovative ja Entrepreneurial-sanoista, jotka edustavat Innovation Camp -toiminnan eri vaiheita. Vaikka TEC toteuttaa omia Innovation Campejaan leirikoulumaisesti kesäaikaan Bornholmin saarella, vierailun ja esittelyn aikana kävi hyvin ilmi, että Innovation Camp -toiminta ei tarkoita vain perinteistä "leirikoulu"-toteutusta, vaan  malli on sovellettavissa myös oppilaitosympäristössä toteutettavaan intensiiviseen, muutaman päivän oppimisjaksoon. Rattaat alkoivat heti pyörimään päässäni, miten kuulemaani voisi ottaa käyttöön jossakin uudessa hankkeessa.”

” Saamme kiittää OI!- hankkeen lähtöideasta tanskalaisia isäntiämme. Vierailimme TEC:issä kansallisella verkostolla joulukuussa 2014 ja Jette esitteli silloin heidän  innovaatioleiri-kokemuksiaan.

Inspiroiduimme miettimään WinNovaan hanketta, jossa voitaisiin soveltaa innovaatiopedagogiikkaa. Ideointi johti Oi! -osaamisperusteiset oppimisprojektit - innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset ESR- hankehakemukseen, joka myös sai rahoituksen ja on parhaillaan käynnissä WinNovan, Sataedun ja Kankaanpään opiston yhteisenä hankkeena. Hankkeessa toteutetaan työelämälähtöisiä opiskelijoita osallistavia projekteja opettajien toimiessa projektipajaohjaajina.”
”OI! -hankkeessa olemme kehittäneet innovaatiopedagogiikan toteutusmallia WinNovassa. Nyt oli hienoa päästä kuulemaan tanskalaisten tapaa toteuttaa ”Innovation Camp” –malliaan.

Paikallisen TEC –opinahjon toimijat ottivat meidät lämmöllä vastaan. Tunnelma oli innostava ja innostunut. Kuulimme tanskalaisesta koulutusjärjestelmästä, sen haasteista ja hyvistä puolista. Saimme kattavan kuvan lahjakkaille opiskelijoille suunnattujen innovaatioleirien toteutuksesta.  ”Workshop and study visit TEC” antoi paljon ideoita, innostusta ja näkökulmaa meille toteuttaessamme ja kehittäessämme jatkossa innovaatiopedagogiikkaa WinNovassa.


 Matka oli muutenkin kaikin puolin onnistunut. Sää suosi ja antoi jatkoajan kesään. Lennot, bussi- ja metromatkat onnistuivat ilman kommelluksia. Ehdimme myös nähdä Nyhavnin aluetta, tutustua Tivolin tunnelmaan sekä maistaa perinteisiä Smörrebrödejä. ”Ei kommentteja:

Lähetä kommentti