keskiviikko 11. huhtikuuta 2018

Promovet-hankkeen 2. kokous 15.-16.3. Nicosia, Kypros

Promovet-hankkeessa kehitetään ammatillisille opettajille koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä opettajien taitoa käytää digitaalisia työvälineitä osana ammatillisen koulutuksen toteutusta. Hanke on alkanut lokakuussa 2017, ja hankkeen 1. tuote on lähes valmiina. Lokakuu 2017 - helmikuu 2018 aikavälillä hankkeen partnerimaissa (Espanja, Itävalta, Irlanti, Italia, Kypros, Suomi) on toteutettu tutkimus nuorten opiskelijoiden ja ammatillisten opettajien digitaalisten työvälineiden käytöstä. Tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet ja kokouksessa tutkimusvaihetta koordinoinut Meath Partnership (Irlanti) esitteli tutkimuksen yhteenvedon.

Tutkimustulosten pohjalta lähdetään maaliskuusta 2018 lähtien kehittämään hankkeessa toteutettavaa koulutuskokonaisuutta tukevaa internet-pohjaista tietopankkia. Tietopankkiin kuvataan 30 digitaalista työvälinettä, joita olisi tuktimuksen tulosten pohjalta mahdollista käyttää osana ammatillisen koulutuksen toteutusta. Kustakin välineessä tuotetaan myös video, jossa esitellään case tai esimerkki kyseisen välineen käytöstä osana ammatillista koulutusta. Keskustelimme kokouksessa vilkkaasti tietopankin sisällöstä ja teknisestä toteutuksesta. Kukin partnerimaa sai tehtäväkseen 5 digitaalisen työvälineen kuvaamisen pedagoginen tulokulma huomioiden. Kuhunkin digitaaliseen työvälineeseen liittyen pitää tuottaa video, jossa esitellään kyseisen työvälineen pedagogisesti mielekästä käyttöä casen tai muun esimerkin avulla.

Kokouksessa lähdimme myös jo suunnittelemaan ammatillisille opettajille kohdennettua koulutuskokonaisuutta, jota pilotoidaan partenerimaissa keväällä 2019. Koulutukseen pitää laatia opetus- ja sisältösuunnitelma, joka integroituu äskeisessä kappaleessa kuvattuun internet-pohjaiseen tietopankkiin. Lisäksi kunkin partnerimaan pitäisi lähteä miettimään koulutuksen toteutusta ja valita 3 soveltuvaa henkilöä kouluttajiksi. Nämä henkilöt osallistuvat tammikuussa 2019 Itävallassa järjestettävään kouluttaja-koulutukseen. Ammatillisille opettajille kohdennettu PROMOVET-koulutuskokonaisuus on siinä mielessä innovatiivinen, että edellä mainittujen kolmen kouluttajan rinnalla toimii kussakin partenerimaassa nuoria opiskelijoita, jotka koulutuksen aikana ovat koulutettavien opettajien tukihenkilöitä digitaalisten työvälineiden käyttöönotossa ja omaksumisessa. Myös tämä osa-alue ja sen toteuttaminen herätti vilkasta keskustelua 2. kokouksessamme.

Ilma Kyproksella oli maaliskuussa Suomen kesäpäivään verrattava ja onneksi siitäkin ehdimme hieman hektisten kokouspäivien lomassa nauttia!

Seuraa Promovet-hankkeen Facebook-sivua, niin pysyt ajan tasalla hankkeen tapahtumista: https://www.facebook.com/promovetproject/

                               PROMOVET-hankkeen projektipartnerit yhteiskuvassa

Sää Kyproksella oli tuulinen, mutta aurinkoinen, Suomen kesäpäivää vastaava jo maaliskuussa!

Nicosia on Euroopan viimeinen jaetttu pääkaupunki, Buffer-zone (eli Kyproksen ja Turkin rajavyöhyke)  tarjosi mielenkiintoisia taide-elämyksiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti